Sömn

Att regelbundet sova 7-9 timmar/natt med bra kvalitet är inte bara den enskilt viktigaste faktorn för ditt välbefinnande, det är även en viktig del i ditt recept för att ha en god möjlighet att hamna i Flow.
Sover du tillräckligt många timmar med bra kvalitet?

I vårt arbete med att utveckla förmågan att hamna i Flow hos våra klienter har vi bl.a tittat på grundförutsättningarna: kost, fys och sömn. Av dessa tre har det visat sig att sömnen ofta varit det mest eftersatta området. Detta beror främst på bristande kunskap och svårighet att mäta sömnen på ett pålitligt sätt.

För att genomföra ett effektivt arbete med hög kvalitet när det gäller att förbättra sömn är det helt avgörande att kvantitet och kvalitet går att mäta. Vår modell går ut på att fastställa nuläge och därefter se vilka faktorer vi kan påverka för att åstadkomma en förbättrad sömn.

Med hjälp av marknadens mest tillförlitliga och prisvärda sömnmätare i form av en stilren ring mäter vi mängden och kvaliteten på sömnen hos de kunder/elever vi jobbar med

Vi erbjuder Flowcoachning för individer och organisationer/lag inom elitidrott, näringsliv och studier. Vår mest populära produkt är: 6 månaders sömncoachning på distans med digitala hjälpmedel där

Vi mäter kvantitet och kvalitet av sömnen med hjälp Oura ringen och har regelbundna uppföljningssamtal kring nuläge och utveckling.

Pris från 9995kr inkl ringen från Oura (värde från 3500kr)

Erbjudande

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar kring Flow och Sömn. Dessa kan vara mellan 30 min till 2 timmar.

Kontakta oss för prisuppgift

Coaching

Vi erbjuder coaching inom Sömn och Flow till idrottare, företag och privatpersoner.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Kontakta oss

Patrick Oderling

+46 723 336210
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skypename: patrickoderling

Per Brohagen

+46 703 326210
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.